Stacks Image 474
Stacks Image 478
Stacks Image 476
Stacks Image 521

Spoločnosť bola založená v roku 2008 jej konateľom Ing. Ľudovítom TÓTHOM a manželkou MUDr. Alžbetou TÓTHOVOU. Je zameraná na obnoviteľné zdroje energií a ich uskladnenie. Od roku 2011 vyrába a dodáva elektrinu v slnečnej elektrárni, ktorej je staviteľom aj prevádzkovateľom.