Predmet činnosti :
  • Návrh a realizácia stavby slnečných elektrární s akumuláciou alebo bez akumulácie elektriny.
  • Analýza dodávky a spotreby elektriny
  • Kombinovaná výroba elektriny a tepla.
  • Stavba a rekonštrukcia zdrojov tepla.
  • Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení , plynových, tlakových a elektrických.
  • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.