Fotovoltická elektráreň na streche obchodného domu
Spoločnosť je majiteľom, staviteľom a prevádzkovateľom fotovoltickej elektrárne strešnej konštrukcie o výkone 93 kWp. Celá výroba elektriny je vyvedená do regionálnej distribučnej siete. Priemerná ročná výroba je 110 MWh
Stacks Image 1696
Stacks Image 1698
Fotovoltické elektrárne na rodinných domoch
Stacks Image 1700
Stacks Image 1702
Stacks Image 1704